Մանուկ Աբեղյան
Մանուկ Աբեղյան

Հեղինակներ Ա

Մանուկ Աբեղյան

(Մարտի 17, 1865 - Սեպտեմբերի 25, 1944)Այս հեղինակի գործերը հանրային սեփականություն են համարվում այն երկրներում, որտեղ հեղինակային իրավունքի տևողությունը ներառում է հեղինակի կյանքը գումարած 70 տարի կամ ավելի քիչ։
Հեղինակի գործերի թարգմանությունները, ադապտացիաները, մշակումները հանրային սեփականություն չեն, եթե թարգմանչի, ադապտացնողի ու մշակողի մահից չի անցել 70 տարի:

Ստեղծագործություններ

Հրատարակություններ

Տես նաև