Հեղինակ:Տէր Վրթանէս


Հեղինակներ Վ

Տէր Վրթանէս Տէր Առաքելեան (Ամիրեան) (աւազանի անուն՝ Խաչատուր)

(1831 - անյայտ)

Շողք.pngԵրգեր

Աղբիւր

Մինասեան, Լ.Գ.: Փերիայի հայ աշուղները՝ իրենց համառօտ կենսագրականներով եւ ստեղծագործութեանց նմոյշներով: Տպարան Մոդեռն: Թեհրան 1964: