Ձիրք՝ քեզ Իրա՛նը տվեց, խոսք՝ Նայիրին հնամյա

Այս պայքարո՛ւմ ստացար դու խոհեր, եռանդ ու կորով Ձիրք՝ քեզ Իրա՛նը տվեց, խոսք՝ Նայիրին հնամյա

Եղիշե Չարենց

Դո՛ւք դարձրիք ինձ հարուստ, և լցրիք ավյունով հեգ ոգին իմ

[ 419 ]

XIX


Ձիրք՝ քեզ Իրա՛նը տվեց, խոսք՝ Նայիրին հնամյա,—
Բայց Հոկտեմբե՛րը կոչեց քեզ հանճարեղ

բանաստեղծ։—