Մահը, գիտե՞ս, մի լուսավոր առասպել է, քո՜ւյր

Մահը, գիտե՞ս, մի լուսավոր առասպել է, քո՜ւյր

Եղիշե Չարենց

Մահը, գիտե՞ս, մի լուսավոր առասպել է, քո՜ւյր


Մահը, գիտե՞ս, մի լուսավոր առասպել է, քո՜ւյր,
Կյանքը այնքան մեղկ ու անգույն ու անբեր է, քո՜ւյր:

Մահը անուշ, անրջալույս տրտմություն ունի.
Կյանքը սակայն շաչող, փախչող, անհամբեր է, քո՜ւյր:

Կյանքի կանչը անկումների ազդարար է լոկ.
Մահը սակայն Կապույտ Երկրի մի բանբեր է, քույր...