Սիրո կայծ Մանկական աղոթք

Նար-Դոս

Փարոս


Մանկական աղոթք


[ 8 ]

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

Սուրբ պատկերի առաջ չոքած՝ մանկիկը՝
Ձեռքերը տարածած՝ լուռ աղոթում էր,
Եվ մարգարտենման փայլուն արցունքը
Նորա գեղ աչերից կաթ-կաթ թափվում էր
Եվ պահապան նորա հրեշտակը ձեռքում
Ժողովում էր նորա և տանում երկինք,
Ուր բարեխնամ Հայրը նոցա ընդունում
Եվ ղրկում էր մանկան յուր սուրբ օրհնություն։

19 դեկտեմբ. 1885.