Մեծ պատերազմից հետո

«Իմ Թամարիկին...» Մեծ պատերազմից հետո

Հովհաննես Թումանյան

«Ինչ էլ բաշխեն...»ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ
(Իմ բարեկամ Շ. Միսաքյանին)


Իմ սըրտին զարկին էնքան գընդակներ,
Մեջտեղն էլ զարկին՝ անշուշտ մահաբեր...
Նայի՛ր, թե ինչքա՜ն մեծ սիրտ ունեմ ես,—
Կանգնած եմ ահա, ու չեմ ընկել դեռ։


1919