Մենք չգիտենք, քո՜ւյր իմ, մեզ կապույտը ո՞ւր կտանի

Մենք չգիտենք, քո՜ւյր իմ, մեզ կապույտը ո՞ւր կտանի

Եղիշե Չարենց

Մենք չգիտենք, քո՜ւյր իմ, մեզ կապույտը ո՞ւր կտանի


Մենք չգիտենք, քո՜ւյր իմ, մեզ կապույտը ո՞ւր կտանի.
Թե լուռ լինենք, լուռ ու հեզ — կապույտը ո՞ւր կտանի:

Նա — տրտմունակ մի կարոտ, նրա անունը սակայն
Ո՜չ դու գիտես, քո՜ւյր, ոչ ես, — կապույտը ո՞ւր կտանի...

Կորցրել ենք աշխարհի ճամփաները հին.
Իմ ո՛րբ ընկեր, քո՜ւյր իմ, մեզ կապույտը ո՞ւր կտանի...