Կյանք, շատ ես նման... Մի պարծենա...

Արիս Արսենի

Գարուն (Արիս Արսենի)

(Խորհուրդ)

Մի՜ պարծենա երբեք դու ձեռքբերածով...
Այլ` պարծեցիր... պահածո՜վ:

1982, Ստեփանակերտ