Նմանություն Ռիլեևին

Լենինգրադյան սենտենց Նմանություն Ռիլեևին

Եղիշե Չարենց

Հարց ու պատասխան (— Այսինչի մասին ինչու՞ չեք մի սուր էպիգրամ հյուսել)

[ 164 ]

ՆՄԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՌԻԼԵԵՎԻՆ
                         Ах, где те острова...

РЫЛЕЕВ

Ախ, ո՞ւր են հիմա այն
Փողոցները մեր լայն
Ու տները,
Ուր վազում են արագ

Ու երգում են բարակ
Առուները․․.
Ուր Փ․—ի երգերից
Շառաչում է ջրի
Խարազանը —

Եվ, նստած ջրերում,
Պոեմներ է գրում
Ալազանը...
1929