Շա՜տ գաղտնիքներ բացվեցին, որ երեկ դեռ մթին հանելուկ էր

Քո ժամանակը ուներ խոհ — ամենի՛ց ավելի Շա՜տ գաղտնիքներ բացվեցին, որ երեկ դեռ մթին հանելուկ էր

Եղիշե Չարենց

Խոր ու խրթին խնդիրներ, որ երկնում էին հանճարները
[ 423 ]

XLVII

Շա՜տ գաղտնիքներ բացվեցին, որ երեկ դեռ մթին

հանելուկ էր,—

Տաղտկալի՞ դարձավ արդյոք կյանքը․— ո՛չ, խորացավ

ավելի։—