Վարժ ու հմուտ վարպետներ, ճորտ հանճարներ անանուն

Մեր պատմության դառնաշունչ, չար ու խորշակ գիշերում Վարժ ու հմուտ վարպետներ, ճորտ հանճարներ անանուն

Եղիշե Չարենց

Երգը այնժա՛մ է միայն քերթողի՛ց իր և դարի՛ց իր անցնում

[ 417 ]

VII


Վարժ ու հմուտ վարպետներ, ճորտ հանճարներ

անանուն

Վառ և անմար են պահել մեր քերթությունն

հավիտյան։—