Ցավը ճիշտ եղավ, հանգը՝ սուտ

Պարը Վարդան Հակոբյան, Երկեր, հատոր Դ՝ Ցավը ճիշտ եղավ, հանգը՝ սուտ

Վարդան Հակոբյան

Թանկ էժանների, էժան թանկերի
* * *


Ցավը ճիշտ եղավ, հանգը՝ սուտ,
Հավը ճիշտ եղավ, հավքը՝ սուտ...
Մութ էր, խառնակ էր։ Հոգիս կուտ գնաց,
Դավը ճիշտ եղավ, կյանքը՝ սուտ։