Ցոլուն աստղերը կապույտ երկնքում…

Ցոլուն աստղերը կապույտ երկնքում…

Պետառ Պրերադովիչ

Թարգմանությունը՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի


* * *


Ցոլուն աստղերը կապույտ երկնքում
Երգում են անուշ միասին խմբված,—
Եվ ըզգուշությամբ կամաց են երգում
Որ չզարթեցնեն երկիրը նիրհած.
Ա՜խ, ամբողջ օրը շրջող ոտներից,
Անվերջ աշխատող կուռ բազուկներից,
Ամուր բաբախող մարդկանց սրտերից
Խեղճ մայր-երկիրը սաստին է հոգնած…


Թարգմանության տարի՝ 1886