Մեկը բարի, թախծոտ ու հեզ...

«Բոլորն հանգել են— ոչ մեկը չըկան...» «Մեկը բարի, թախծոտ ու հեզ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Հրացաններ են ճայթում սրտիս մեջ...»* * *


Մեկը բարի, թախծոտ ու հեզ,
Մյուսը չար սատանի պես...


1900-ական թվականներ