Ակսելին՝ «Մթնաձորը» կարդալուց հետո

N. N. — ին (Դարձանք մենք արդեն հասակ առած մարդ) Ակսելին՝ «Մթնաձորը» կարդալուց հետո

Եղիշե Չարենց

Սիրելի Ա—ին (Ես չե՛մ մոռացել քեզ, բարեկա՛մ)

[ 114 ]

ԱԿՍԵԼԻՆ՝ «ՄԹՆԱՁՈՐԸ» ԿԱՐԴԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ


Քո «Մթնաձորում» թախիծ է ծորում
Ու կարոտ մանկութ հարազատ ձորի,—
Աշխատի՛ր սակայն, որ մութ այդ ձորում
Քո պայծառ ուղին անդարձ չկորի։—

1927