Այս խոհերի, այս գրքերի, այս մտքերի աշխարհում

Դո՜ւ ես միայն և միայն դու, ո՜վ պայքարող դու ոգի Այս խոհերի, այս գրքերի, այս մտքերի աշխարհում

Եղիշե Չարենց

Մեր քերթությունը՝ մեր դարի ընթացքի հետ միասին

[ 410 ]

Դ


Այս խոհերի, այս գրքերի, այս մտքերի աշխարհում
Սա մի արև անեզրական, որ չի իջնում ու մարում․
Վառվում է նա լույսով անմար և ջեռ պահում մեր ոգին
Ստեղծագործ հրով անճառ՝ անգետ չարին ու բարուն։—