Մեր քերթությունը՝ մեր դարի ընթացքի հետ միասին

Այս խոհերի, այս գրքերի, այս մտքերի աշխարհում Մեր քերթությունը՝ մեր դարի ընթացքի հետ միասին

Եղիշե Չարենց

Դու Տերյանից սովորեցիր լսել տրտունջը ոգու

[ 410 ]

Ե


Մեր քերթությունը՝ մեր դարի ընթացքի հետ միասին՝
Առընչվելով մեր տենչերին՝ երգ է ասում մեր մասին.
Եվ լինում է երգը այնքա՛ն բարձրահուն ու բարձրախոհ,
Որքան լինի դաշինքն այդ խոր, միաձույլ ու միասիրտ։