Քամին Արտուտիկ

Հովհաննես Թումանյան

Կալի երգըԱՐՏՈՒՏԻԿ


Արտուտիկ,
Նախշուն տոտիկ
Իջնեն կալեր
Գողտիկ-մողտիկ,

Ընտրեն քարեր,
Ուտեն կուտիկ,
Կըծըլվըլան
Կըլթիկ-կըլթիկ։


1908