Աւերակներուն Մէջ

Զապել Եսայան

[ 202 ]

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ա․ Անդրանիկյան․ Ժողովրդի
հոգու սարսուռների տարեգիրը 
 3
 15