Վերնագիր Գրախօսական
Հեղինակ Ա. Չ.
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 157-162
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ ?
Ինդեքս Ինդեքսի էջ