Վերնագիր Սեդրակ Թառայեան
Հեղինակ Դ. Անանուն
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 140-146
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Գրող Սեդրակ Թառայեանի կյանքի, ստեղծագործությունների, մահվան մասին
Ինդեքս Ինդեքսի էջ