Վերնագիր Վրաց կեանքից
Հեղինակ Մեհրաբեան Ար.
Բանալի բառ Պատմություն: Վրաստան
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 111-126
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Մինգրելիայի և նրա շրջանի կացության վերաբերյալ
Ինդեքս Ինդեքսի էջ