Գործ (1917)/1/Փոքրիկ արձակ պօէմներ

Վերնագիր Փոքրիկ արձակ պօէմներ
Հեղինակ Բոդլէր Շարլ
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 107-119
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Թարգմանությունըՙ Վահան Տերյանի
Ինդեքս Ինդեքսի էջ