Կալի երգը Դժար տարի

Հովհաննես Թումանյան

ԱռավոտԴԺԱՐ ՏԱՐԻ


Վարի՛, գութան ջան, վարի՛,
Շատ է դըժար էս տարի.
Պապին տարան քյոխվի դուռ,
Հարկ են ուզում.— տո՛ւր հա, տո՛ւր...

— Կըտամ, քյոխվա, փող չունեմ։
— Չունե՞ս, Շեկոն կըտանեմ։
— Ամա՜ն, քյոխվա, քեզ ղուրբան,
Շեկոն գընա թող գութան,
Գարնան անենք վար ու ցանք,

Կալը կալսենք, բերենք տանք։
Գարունքը ետ դառավ էլ,
Գութան լըծվեց— հորովե՜լ...
Վարի՛, գութան ջան, վարի՛,
Դատենք ցորեն ու գարի,

Տանենք ածենք քյոխվի փեշ,
Որ չըտանի մեր գոմեշ։


1908