Դուք սավառնում էիք վեր, կյանքը՝ տավիղ անվանում

Ա՜խ, արթնանում է հաճախ ձևը — մեռած համարվող Դուք սավառնում էիք վեր, կյանքը՝ տավիղ անվանում

Եղիշե Չարենց

Ո՜վ երգասան այսօրվա, առընչի՛ր հնին, թե կարող ես

[ 422 ]

XL


Դուք սավառնում էիք վեր, կյանքը՝ տավիղ անվանում,—
Բայց — ձեր կյանքում և երգում կա՞ր դաշնության

արդյոք հետք։