Ո՜վ երգասան այսօրվա, առընչի՛ր հնին, թե կարող ես

Դուք սավառնում էիք վեր, կյանքը՝ տավիղ անվանում Ո՜վ երգասան այսօրվա, առընչի՛ր հնին, թե կարող ես

Եղիշե Չարենց

Ո՛վ կամենում է, որ իր ծնունդից սկսվի այս կյանքը

[ 423 ]

XLI


Ո՜վ երգասան այսօրվա, առընչի՛ր հնին, թե կարող ես
Պանթեոնը ողջ, բայց այնպես, որ — չմթնի քո ոգին։—