Երկերի ժողովածու, հատոր 2-րդ (Մուրացան, 1961)

Հատոր 1-ին Երկերի ժողովածու

Մուրացան

Հատոր 3-րդ


[ 471 ]

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն