Երկերի ժողովածու, հատոր 3-րդ (Մուրացան, 1963)

Հատոր 2-րդ Երկերի ժողովածու, Հատոր 3-րդ

Մուրացան