Մեղա՜ քեզ, աստված… Թուքը

Ալեքսանդր Ծատուրյան

Ծիծաղս է գալիս…


Թուքը


Ասում են — թուքը ո՜ւժ է զորավոր,
Մարդուն կարող է իր պատվից գըցել.
Բայց տեսե՛ք, մեր մեջ… նա՛ է պատվավոր,
Ով միշտ երեսը թըքով է լվացել…