Թուքը Ծիծաղս է գալիս…

Ալեքսանդր Ծատուրյան

Խենթը և խելոքը


Ծիծաղս է գալիս…


Երբ ես տեսնում եմ աշկարա գողին
Կյանքին տիրացած՝ փարթամ ապրելիս…
Իսկ ինձ ասում են — շիտակ ապրողին
Կյանքը մեկի տեղ՝ հազա՜ր է տալիս —
          Ծիծա՜ղս է գալիս…