Խելոք խոսք Իդեալ

Ալեքսանդր Ծատուրյան

Ժամանակակից հայ աղջկա ալբոմը


Իդեալ


«Իդեալ, իդեա՜լ» ենք գոչում ամեն օր,
Բայց ո՛չ ամեն օր ապրում իդեալով.
Որպես պըճնամոլ կընկա սիրած շոր,
Իդեալն հագնում ենք՝ տեղին նայելով…

1901