«Իրենց վաղանց կյանքի կեսին...» «Իմ Թամարիկին...»

Հովհաննես Թումանյան

Մեծ պատերազմից հետո* * *


Իմ Թամարիկին,
Որ իր հայրիկին
Ճանաչեց նոր—
Էսօր։


1919