Մեծ պատերազմից հետո «Ինչ էլ բաշխեն...»

Հովհաննես Թումանյան

«Օդն են ցընդել երազները մշուշոտ...»* * *


Ինչ էլ բաշխեն
Քեզ, իմ Աշխեն,
Սրանից վեր
Չըկա նվեր։


1919