Ինչ կարող է տալ մի պոետ...

«Մնաս բարով, ուղտ բարեկամ...» «Ինչ կարող է տալ մի պոետ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Իմ սիրելի Մխիթարին...»* * *


Ինչ կարող է տալ մի պոետ
Քնքուշ, մաքուր, սըրտալի,
Ողջ տալիս եմ իմ գըրքի հետ,
Էլ բան չունեմ ավելի։


1904