Կյանքի իմաստը գինու ու ջանի մեջ դու փնտրեցիր

Դու ասացիր՝ հող կդառնան շահ ու նոքար, Հաֆի՛զ Կյանքի իմաստը գինու ու ջանի մեջ դու փնտրեցիր

Եղիշե Չարենց

Ոսկեզօծել է բազում շահերի քո շահիրական ջանքը, Ֆիրուսի՛

[ 425 ]

Գ


Կյանքի իմաստը գինու մեջ ու ջանի մեջ դու

փնտրեցիր,—

Բայց, ո՜վ Խայամ, կինն ու գինին քյուլհանի մե՞ջ դու

փնտրեցիր։—