Հորիզոնի վրա կրկին ամպեր են մութ ծանրանում

Ո՜վ Արևմուտք, որ դարերով հայրենիքն ես եղել մեծ Հորիզոնի վրա կրկին ամպեր են մութ ծանրանում

Եղիշե Չարենց

Վերջին անգամ պատմությունը, մի թռիչքով գեղեցիկ
[ 414 ]

Ի

Հորիզոնի վրա կրկին ամպեր են մութ ծանրանում
Մա՛հն է կրկին ոխակալել՝ մռայլ նստած դարանում.
Պատրաստվում են անկում կարդալ մեր աշխարհին

հոյաշեն —

Չե՛ն հասկանում սակայն, որ մեր հաղթանա՛կն է

նորանում։