Վերջին անգամ պատմությունը, մի թռիչքով գեղեցիկ

Հորիզոնի վրա կրկին ամպեր են մութ ծանրանում Վերջին անգամ պատմությունը, մի թռիչքով գեղեցիկ

Եղիշե Չարենց

Չի՛ ընթանում սակայն երբեք պատմությունը դեպի ետ
[ 414 ]

ԻԱ

Վերջին անգամ պատմությունը, մի թռիչքով գեղեցիկ,
Մեր ձեռքերով փորձեց մի նոր մարդկային կյանք

կառուցի.

Կրկի՛ն ահա հավաքվում են, արյունով ու հրով
Կյանքը հրեն ետ՝ դեպի հին օվկիանոսը սառուցի։