Մենք քանդեցինք. կործանեցինք աշխարհը հին իր հիմից

Չի՛ ընթանում սակայն երբեք պատմությունը դեպի ետ Մենք քանդեցինք. կործանեցինք աշխարհը հին իր հիմից

Եղիշե Չարենց

Պատմությունը տվել է մեզ ուսուցիչներ երեք մեծ
[ 414 ]

ԻԳ

Մենք քանդեցինք, կործանեցինք աշխարհը հին իր

հիմից,

Կամքը մարդու ստեղծագործ կուտակեցինք մենք ի

մի․—

Էլ ի՜նչ պատնեշ կարող է մեզ մեր ընթացքից

բաժանել,

Երբ մեր ոգին բանտից անել անդարձ հանել ենք հիմի։