Մի՛շտ էլ կենտրոն է եղել մարդը կյանքում — և կարծել է

Ո՛վ կամենում է, որ իր ծնունդից սկսվի այս կյանքը Մի՛շտ էլ կենտրոն է եղել մարդը կյանքում — և կարծել է

Եղիշե Չարենց

Լա՛վ իմացիր, որ եթե դու ուզում ես մի օր չտևել

[ 423 ]

XLIII


Մի՛շտ էլ կենտրոն է եղել մարդը կյանքում — և կարծել է,
Որ — իր ներկա՛ն է տալիս միտք ու իմաստ անցյալին։