Ո՛վ կամենում է, որ իր ծնունդից սկսվի այս կյանքը

Ո՜վ երգասան այսօրվա, առընչի՛ր հնին, թե կարող ես Ո՛վ կամենում է, որ իր ծնունդից սկսվի այս կյանքը

Եղիշե Չարենց

Մի՛շտ էլ կենտրոն է եղել մարդը կյանքում — և կարծել է

[ 423 ]

XLII


Ո՛վ կամենում է, որ իր ծնունդից սկսվի այս կյանքը —
Թող իմանա՛, որ իր հետ — այն կմեռնի հավիտյան։—