Նա եկավ Հյուսիսից։— Ճորտերի փրկության...

Նա մեծ էր ավելի, քան եղավ... Նա եկավ Հյուսիսից։— Ճորտերի փրկության...

Եղիշե Չարենց

Ե՛լ, րարձրացի՛ր դագաղից և կրկի՛ն երևա աշխարհին

[ 435 ]

Նա եկավ Հյուսիսից։— Ճորտերի փրկության

փառքո՛վ էր նա մեծ։—

Բայց հեծում էինք մենք դարեր — կրկնակի՛

գերության ներքո։

Մեզ ճնշում էր բռունցքն հայրենի։— Նա

կտրե՛ց այն իր ձեռքով։

Չունեինք մենք դարեր — հայրենիք։— Եվ նա մեզ

հայրենիք տվեց։—

1933. IV 16