Նա մեծ էր ավելի, քան եղավ...

Նա մեծ էր հողո՛վ, արյունո՛վ... Նա մեծ էր ավելի, քան եղավ...

Եղիշե Չարենց

Նա եկավ Հյուսիսից։— Ճորտերի փրկության..․

[ 433 ]

Հ․ Թ․


Նա մեծ էր ավելի, քան եղավ։— Երկրնքի նման

ընդարձակ,

Օվկիանի նման՝ իր ոգին ընդգրկել էր կյանքը անեզր։—
Եվ ոգու ափերին նստած՝ նա նայում էր հայացքով

պայծառ —

Եվ որսում էր երգեր ու խոհեր, և տեսնում էր չքնա՜ղ

երազներ․․․

1933. IV 13