Ո՜վ միամիտ երգիչնե՛ր, որ կարծում էիք, թե դո՛ւք եք

«Փոխելն է կյանքը կարևոր» — բարբառել է մեր մեծ Ուսուցիչը Ո՜վ միամիտ երգիչնե՛ր, որ կարծում էիք, թե դո՛ւք եք

Եղիշե Չարենց

Ո՜վ հանճարեղ Առաջնորդ, ես գիտեմ, որ հատու քո կամքը

[ 418 ]

XV


Ո՜վ միամիտ երգիչնե՛ր, որ կարծում էիք, թե դո՛ւք եք
Մեր կյանքում ուղիներ հարթում — երբ կյա՛նքն

էր ձեզ տաշում ու հարթում։—