«Փոխելն է կյանքը կարևոր» — բարբառել է մեր մեծ Ուսուցիչը

Դու այս մեծ այգում բարձրացար.— ունեցի՛ր աչքեր սրատես «Փոխելն է կյանքը կարևոր» — բարբառել է մեր մեծ Ուսուցիչը

Եղիշե Չարենց

Ո՜վ միամիտ երգիչնե՛ր, որ կարծում էիք, թե դո՛ւք եք

[ 418 ]

XIV


«Փոխելն է կյանքի կարևոր» — բարբառել է մեր մեծ

Ուսուցիչը․

Անսալով խորհուրդին նրա՝ պոետները․․․ հանգերն են

փոխում։—