Ցավոտ գինարբուք Ով Տեր․․․

Մատթեոս Զարիֆյան

Երազ․․․


Ով Տեր․․․


Ո՜վ Տեր, ո՜վ Տեր,
Ինչու այդքան
Ցավ ես տվեր
Վարդ աղջըկան։
 
Եթե Աստված
Ես ըլլայի,
Օ, անկասկած,
Զայն կ’ընեի՝
Աստվածուհի՛...