Օ՜, երգե՛ր, երգեր…

Նիկոլայ Նեկրասով

Թարգմանությունը՝ Ալեքսանդր Ծատուրյանի


Օ՜, երգե՛ր, երգեր…


Օ՜, երգեր, երգե՛ր— միա՜կ վըկաներ
Աշխարհի համար թափած արցունքիս.
Ձեզ միշտ ծընում են դառնաղե՜տ ժամեր,
Երբ փոթորիկ է պաշարած հոգիս…

Ծընվո՜ւմ եք, դիպչում մարդկանց սըրտերին,
Որպես ալիքներ կարծըր ժայռերին…