— » — — » — (Երրորդ վարիանտ)

— » — — » — (Երկրորդ վարիանտ) — » — — » — (Երրորդ վարիանտ)

Եղիշե Չարենց

Վենետիկյան էպիգրամներից

[ 461 ]

WANDRERS NACHTLIED
ԹԱՓԱՌԱԿԱՆԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԵՐԳԸ

Երրորդ վարիանտ
Գագաթներին իջել է
Անդորը։
Կատարների միջև այն
Տես զգում դու

Անգամ թեթև մի շունչ։
Թռչունները քնել են մութով
Կա՛ց միայն՝ շուտով
Կքնես դու և՛ս։

1933. V 17—20