Այգը բացվեց աշխարհում, երբ դու դեռ քերթող էիր լոկ

Ո՛չ ակունքները Դելփյան, ո՛չ կախարդանքը Պանի Այգը բացվեց աշխարհում, երբ դու դեռ քերթող էիր լոկ

Եղիշե Չարենց

Վա՛ղ արթնացիր, սերմնացան,— այս պատվերը հնո՛ւց քեզ տրված է

[ 417 ]

XI


Այգը բացվեց աշխարհում, երբ դու դեռ քերթող էիր

լոկ,—

Այժմ կեսօր է արդեն, — ժա՛մ է դառնաս իմաստուն։—