Վա՛ղ արթնացիր, սերմնացան,— այս պատվերը հնո՛ւց քեզ տրված է

Այգը բացվեց աշխարհում, երբ դու դեռ քերթող էիր լոկ Վա՛ղ արթնացիր, սերմնացան,— այս պատվերը հնո՛ւց քեզ տրված է

Եղիշե Չարենց

Դու այս մեծ այգում բարձրացար.— ունեցի՛ր աչքեր սրատես

[ 418 ]

XII


Վա՛ղ արթնացիր, սերմնացան,— այս պատվերը հնո՛ւց

քեզ տրված է․

Բայց ունե՞ս աչքեր սրատես, որ մթնում հերկերը

տեսնես։—