Դու Տերյանից սովորեցիր լսել տրտունջը ոգու

Մեր քերթությունը՝ մեր դարի ընթացքի հետ միասին Դու Տերյանից սովորեցիր լսել տրտունջը ոգու

Եղիշե Չարենց

Ա՜խ, շռայլ է լինում ոգին — լոկ մի՛ անգամ իր կյանքում

[ 410 ]

Զ


Դու Տերյանից սովորեցիր լսել տրտունջը ոգու,—
Ա՛յն, որ մեր մեջ նվում է միշտ, գանգատվում ու

մորմոքում.

Բայց արդ քո մեջ ծայր է առնում ա՛յլ մեղեդի մի

անվերջ.—

Թումանյանի հուրն է անշեջ քո կրակը բորբոքում։—